İstanbul’un Kalbi

Haliç kıyısında yüzü kum rengi bir döküm ustası. Her yer kum. Her yer tarihî bina. Binaların çoğu dökülüyor. Beğenmediğiniz bir han iki yüz yıllık. Diğerlerinin tarihi Ceneviz kolonisine dayanıyor. Sağda Cenevizlilerden kalma bir sur burcu. İstimlâk edilmiş, yıkılmayı bekleyen başka bir binayla sırt sırta.

Film kulisi gibi Karaköy. Giderek yitirdiğimiz, bir kere kaybolunca asla yerini dolduramayacağımız bir dönemin izleri. Hâlâ gözümüzün önünde. 1800’lerden kalan hanlar, Malta taşları, yayvan basamaklar, süslü tavanlar.

Yaşayan Tanıklarla Karaköy kitabımdan.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.